Kabinet za laser terapiju

U okviru Kabineta za laser terapiju obavljaju se sledeći poslovi: prijem bolesnika sa pregledom, aplikovanje laser terapije uz prethodnu premedikaciju pacijenata.