Odsjek za oftalmologiju

U okviru Odsjeka za oftalmologiju obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove specijalističke djelatnosti. Prijem i njega pacijenata, obavljanje vizite i utvrđivanje potrebe za njegom pacijenata, obavljanje operativnih zahvata i lokalnoj i opštoj anesteziji (katarakte, tumori oka, pterigija, hordeoluma, halatioma, entropijuma i dr.), aplikacija muskularnih, venskih i tabletarnih medikamenata, intervencije iz oblasti oftalmologije, šivenje manjih povreda kapaka i dr.